firma

Celem działania Kancelarii Podatkowej max.fin jest wspieranie przedsiębiorców w zakresie prawa podatkowego, rachunkowości i ekonomii w celu zminimalizowania ryzyka w podejmowaniu błędnych decyzji podczas procesu zarządzania. Usługi oferowane przez kancelarię podatkową max.fin wspomagają proces zarządzania w podmiotach gospodarczych poprzez proponowanie indywidualnych rozwiązań.

Właścicieli kancelarii podatkowej max.fin, Elżbieta Cebulska prowadzi działalność od 1 marca 1990 r. W 1995 roku uzyskała świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów i została wpisana na listę osób uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych pod Nr 283/95.

Od 5 marca 1998 roku, na podstawie Ustawy o doradztwie podatkowym z 6 lipca 1996 r. Elżbieta Cebulska uprawniona jest również do świadczenia usług doradztwa podatkowego, pod Nr 04433.

Kancelaria podatkowa max.fin specjalizuje się w kompleksowej obsłudze księgowo-podatkowej oraz w obsłudze kadr i płac dla podmiotów o różnym profilu działalności i formie prawnej. Klientami kancelarii są zarówno małe jednoosobowe firmy opodatkowane w sposób zryczałtowany jak też spółki prawa handlowego.

Poufność i bezpieczeństwo

Kancelaria podatkowa max.fin gwarantuje poufność i bezpieczeństwo informacji będących w jej posiadaniu. Dane są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa spełniających wymagania w tym zakresie prawa.

Profesjonalizm

Do grona pracowników kancelarii należą osoby posiadające szeroką wiedzę z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zapewniających przeprowadzenie zleconych prac na najwyższym poziomie merytorycznym.

odpowiedzialność

Kancelaria ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonych ksiąg i rozliczeń klientów przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Kancelaria może wykonać większość formalności związanych z założeniem, prowadzeniem lub likwidacją każdej firmy.

elastyczność

Z uwagi na zróżnicowane potrzeby naszych Klientów, cena usługi zawsze ustalana indywidualnie na drodze negocjacji z Klientem przed podpisaniem umowy o świadczenie usług. Podstawą ustalenia i specyfika prowadzonej działalności, ilość dokumentów księgowych oraz stopień pracochłonności.

uprawnienia

Ministerstwo FinansówDziałalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą wykonywać osoby fizyczne, jeżeli uzyskały świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów i zostały wpisane na listę osób uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Ministerstwo FinansówDoradztwo podatkowe mogą wykonywać osoby fizyczne, które na podstawie Ustawy o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996 r. zostały wpisane na listę doradców podatkowych.

oferta

W zakresie prowadzonej działalności biuro oferuje:

 • doradztwo księgowe oraz podatkowe w zakresie bieżącej działalności firmy,
 • informowanie klientów o zmianach przepisów mających wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa,
 • wskazywanie optymalnych dla Klienta rozwiązań w oparciu o istniejące regulacje prawne,
 • tworzenie planu kont, polityki rachunkowości, obiegu dokumentów,
 • sporządzanie list płac i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • rejestracja dokumentów księgowych,
 • nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dokumentów źródłowych,
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego, wyposażenia, sporządzenie planów amortyzacji,
 • nadzorowanie prac inwentaryzacyjnych, potwierdzanie sald,
 • monitoring należności (wysyłanie upomnień, not odsetkowych),
 • rozliczanie w karesie podatków dochodowych,
 • przygotowanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych CIT oraz PIT,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług, sporządzanie deklaracji VAT,
 • monitoring należności (wysyłanie upomnień, not odsetkowych),
 • rozliczanie w zakresie podatków dochodowych,
 • przygotowanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy,
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS, NBP oraz innych instytucji,
 • przygotowanie analiz finansowych oraz różnego rodzaju raportów według preferencji Klienta,
 • przygotowanie budżetów oraz kontrola realizacji polityki budżetowej firmy,
 • reprezentowanie Firmy i załatwianie wszelkich formalności w urzędach skarbowych i ZUS,
 • reprezentowanie Klienta oraz pomoc merytoryczna w trakcie kontroli podatkowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kontakt

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
10:00 - 17:00

Adres biura
ul. Królowej Korony Polskiej 29/U1
70-485 Szczecin

Tel. +48 91 422 66 60
Mobile. +48 606 298 399
Email. biuro@max-fin.pl

NIP: 851-103-00-35
REGON: 8102718589

Formularz kontaktowy